Egyháztagság

Egyháztagság a közösségünk szolgáló és az "egymás  teherhét hordozó" lelkülettel az egyházfenntartói járulék évenkénti befizetésével érvényesíthető. Válaszói tagság a konfirmációval és a rendszeresen úrvacsorával élő gyakorlattal szerezhető meg.

Az egyházfenntartói járulék a gyülekezet számlaszámára vagy Polyákné Irénkénél történő befizetéssel lehetséges.

 A gyülekezet számlaszáma: 11732002-20424868