Elöljárók

A presbitérium tagjai:

Ritter Nándor lelkipásztor

Tóth-Kása Sarolta gondnok

Bodor-Kis Edit presbiter

Csipakné Kolmann Ágnes presbiter

Darányi Pál presbiter

Polyákné Rigó Irén presbiter